Vår politik

Precis som i Sverige i övrigt, har många östgötar fått det bättre än tidigare. Fler har ett arbete att gå till och en inkomst som ger dem större möjlighet att leva ett rikare liv. Fler östgötar lever också ett längre och friskare liv. Hälsan hos befolkningen i länet som helhet utvecklas positivt och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer.

Alla östgötar får dock inte del av denna utveckling och många känner en oro över framtiden. Under de senaste åren har de socioekonomiska klyftorna i samhället vuxit, vilket också visas i hälsoläget. Utbildningsnivå, bakgrund, inkomst och levnadsvanor har ett tydligt samband med befolkningens hälsotal och medellivslängd. För oss socialdemokrater är denna samhällsutveckling inte tillräcklig, Sverige och Östergötland kan bättre! 

Socialdemokraterna Östergötland strävar efter ett mer jämlikt samhälle, ett samhälle där alla östgötar känner trygghet och framtidstro. För att nå detta övergripande mål krävs det hårda prioriteringar och ett disciplinerat fokus på de insatser som vi vet är grunden för ett gott liv och säkrar det trygga samhällets utveckling – utbildning, hälsa och arbete.

Här hittar du våra politiska program:

facebook Twitter Email