Nyheter

Ny agenda för ett starkare och tryggare Östergötland

Idag har Teresa Carvalho, ordförande för Socialdemokraterna Östergötland och Kristina Edlund, styrelseledamot presenterat en ny agenda för ett starkare och tryggare Östergötland. Agendan innehåller förslag på 14 olika områden som alla syftar till att skapa trygghet genom reformer på lokal, regional och nationell nivå. Trygghet är och har alltid varit en central del av den…

Läs mer

Efter corona: Agenda för en tryggare äldreomsorg

Under året har en arbetsgrupp med representanter från Socialdemokraterna Östergötland och en representant från Kommunal på uppdrag av distriktsstyrelsen jobbat fram förslag för att förbättra äldreomsorgen. Bakgrunden till uppdraget är att coronapandemin satte ljuset på brister i samhällets omsorg om de äldre.  Som äldre ska man känna trygghet på ålderns höst. Det handlar om rätten till en äldreomsorg…

Läs mer

Språkkrav i svenska inom äldreomsorgen

Vi vill  införa språkkrav i svenska för att få anställning inom äldreomsorgen. Det meddelar idag distriktsordförande Anna-Lena Sörenson och Anna Johansson, kommunalråd i Mjölby samt sammankallande för den grupp som tagit fram förslag för att utveckla äldreomsorgspolitiken med anledning av de brister som blottats av samhällets hantering av äldreomsorgen i och med pandemin. – Äldreomsorgen finns till…

Läs mer

Plocka fram planerna för ett nytt storfängelse på Bråvalla

Landets fängelser och häkten är knökfulla. För anstaltsplatser för män ligger den totala beläggningsgraden i skrivande stund på hela 108 procent enligt Kriminalvården.

Som högst beläggningsgrad är det på anstalter av klass 1, där de intagna är dömda för grov brottslighet och kan vara våldsamma eller rymningsbenägna. Situationen är så allvarlig att Kriminalvården nu gått in i stabsläge.  Att det är fullt på de svenska anstalterna är ett resultat av att regeringens insatser, med till exempel skärpta straff för vapenbrott,…

Läs mer

Nu startar vi en politikutvecklingsgrupp för äldreomsorgen

Bakgrund Coronakrisen har aktualiserat en debatt om den svenska äldreomsorgen. Samhället måste nu utvärdera hur och varför smittan tagit sig in till våra äldre och vad som kunde ha gjorts bättre. Samtidigt måste vi rusta oss för tiden efter krisen. En politikutvecklingsgrupp som under en kortare period jobbar intensivt med att ta fram ett antal förslag,…

Läs mer
facebook Twitter Email