Nyheter

Socialdemokraterna Östergötland nominerar Magdalena Andersson till partiordförande

Socialdemokraterna Östergötland nominerar Magdalena Andersson till partiordförande. Beslutet, som fattats av Socialdemokraterna Östergötlands styrelse, har föregåtts av dialog med socialdemokratiska föreningar runt om i länet.

 – Magdalena Andersson har de egenskaper man kan förvänta sig av en socialdemokratisk partiordförande och av Sveriges statsminister: kompetent, handlingskraftig men också med en stark ideologisk övertygelse, säger Teresa Carvalho, distriktsordförande Socialdemokraterna Östergötland. – Frågan om vem som är bäst lämpad att vara partiordförande har verkligen engagerat de socialdemokratiska medlemmarna i de diskussioner som förts runt…

Läs mer

Valda partikongressombud

Nu är rösträkningen avslutad och vi kan meddela vilka som fått medlemmarnas förtroende att få åka på partikongressen senare i höst. Valda ombud är: Annsofi Ramevik Camilla Egberth Cecilia V Burenby Elias Georges Eva Lindh Kaisa Karro Kristina Edlund Marcus Fröderberg Mari Hultgren Maria Sayeler Olle Vikmång Therese Waller Tuula Ravander För den totala sammanställningen…

Läs mer

Ny agenda för ett starkare och tryggare Östergötland

Idag har Teresa Carvalho, ordförande för Socialdemokraterna Östergötland och Kristina Edlund, styrelseledamot presenterat en ny agenda för ett starkare och tryggare Östergötland. Agendan innehåller förslag på 14 olika områden som alla syftar till att skapa trygghet genom reformer på lokal, regional och nationell nivå. Trygghet är och har alltid varit en central del av den…

Läs mer

Efter corona: Agenda för en tryggare äldreomsorg

Under året har en arbetsgrupp med representanter från Socialdemokraterna Östergötland och en representant från Kommunal på uppdrag av distriktsstyrelsen jobbat fram förslag för att förbättra äldreomsorgen. Bakgrunden till uppdraget är att coronapandemin satte ljuset på brister i samhällets omsorg om de äldre.  Som äldre ska man känna trygghet på ålderns höst. Det handlar om rätten till en äldreomsorg…

Läs mer

Språkkrav i svenska inom äldreomsorgen

Vi vill  införa språkkrav i svenska för att få anställning inom äldreomsorgen. Det meddelar idag distriktsordförande Anna-Lena Sörenson och Anna Johansson, kommunalråd i Mjölby samt sammankallande för den grupp som tagit fram förslag för att utveckla äldreomsorgspolitiken med anledning av de brister som blottats av samhällets hantering av äldreomsorgen i och med pandemin. – Äldreomsorgen finns till…

Läs mer
facebook Twitter Email