Kandidatpresentation partikongressen 2021

Här kan du läsa mer om de partimedlemmar som kandiderar för att få åka som ombud till partikongressen i Göteborg hösten 2021. VALKRETS 1 (LINKÖPING) Anders Berg, 52 år, Linköping Brevbärare, facklig företrädare Brinner för rättvisa, god arbetsmiljö och jämlikhet. Vill lyfta fram den vanliga LO-medlemmen i partiarbetet. Facklig-politisk samverkan är viktigare än någonsin inför…

Läs mer

Ny agenda för ett starkare och tryggare Östergötland

Idag har Teresa Carvalho, ordförande för Socialdemokraterna Östergötland och Kristina Edlund, styrelseledamot presenterat en ny agenda för ett starkare och tryggare Östergötland. Agendan innehåller förslag på 14 olika områden som alla syftar till att skapa trygghet genom reformer på lokal, regional och nationell nivå. Trygghet är och har alltid varit en central del av den…

Läs mer

18 000 östgötar tog del av permitteringsstöd – nu kräver vi ett nytt kunskapslyft

Idag släpper vi en rapport om de östgötska jobben under Coronapandemin. I rapporten konstateras att de statliga stöd som regeringen med samarbetspartier beslutat om bidragit till att rädda tusentals jobb. Samtidigt har antalet arbetslösa östgötar ökat med 2 000 personer det senaste året och under 2021 väntas ytterligare ökningar. Nu kräver vi att Östergötland blir ett testlän för Kunskapslyftet 2.0.

Rapporten, med data från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) visar att permitteringsstödet hjälpte 18 000 östgötar och innebar stöd på nästan en miljard kronor till arbetsgivare i länet. Det har räddat många jobb de senaste månaderna och visar att de insatser man genomför kan ha stor effekt.  – Nu krävs det att riksdagen och kommunerna krokar arm…

Läs mer

Efter corona: Agenda för en tryggare äldreomsorg

Under året har en arbetsgrupp med representanter från Socialdemokraterna Östergötland och en representant från Kommunal på uppdrag av distriktsstyrelsen jobbat fram förslag för att förbättra äldreomsorgen. Bakgrunden till uppdraget är att coronapandemin satte ljuset på brister i samhällets omsorg om de äldre.  Som äldre ska man känna trygghet på ålderns höst. Det handlar om rätten till en äldreomsorg…

Läs mer

Språkkrav i svenska inom äldreomsorgen

Vi vill  införa språkkrav i svenska för att få anställning inom äldreomsorgen. Det meddelar idag distriktsordförande Anna-Lena Sörenson och Anna Johansson, kommunalråd i Mjölby samt sammankallande för den grupp som tagit fram förslag för att utveckla äldreomsorgspolitiken med anledning av de brister som blottats av samhällets hantering av äldreomsorgen i och med pandemin. – Äldreomsorgen finns till…

Läs mer
facebook Twitter Email