Rapportsläpp – så bidrar arbetskraftsinvandringen till en otrygg arbetsmarknad i Östergötland

Socialdemokraterna Östergötland har låtit ta fram en rapport över hur dagens nyliberala regler för arbetskraftsinvandring påverkar den östgötska arbetsmarknaden. Effekterna är skrämmande läsning – onödigt stor arbetslöshet, usla villkor och utnyttjande av utsatta människor.

Rapporten har skrivits av Alexander Fröderberg, som gjort praktik hos Socialdemokraterna Östergötland som en del av sin utbildning i statsvetenskap. Praktiken har resulterat i en rapport med tolv reformförslag för en tryggare arbetsmarknad.

– Idag är det många som saknar eget arbete och arbetslösheten är hög, inte minst bland utrikesfödda. Samtidigt så möjliggör dagens nyliberala regler för arbetskraftsinvandring att arbetsgivare kan ta in arbetskraft från utomeuropeiska länder till jobb som kräver kort eller ingen utbildning. Jobb som i stället hade kunnat gå till arbetslösa i Sverige, berättar Alexander Fröderberg.

– Dagens regler för arbetskraftsinvandring bidrar dock inte bara till onödig arbetslöshet. Det är även vanligt att de som kommer till Sverige för arbete tvingas arbeta under mycket dåliga villkor.Löner ligger väldigt ofta långt under kollektivavtal, arbetsdagarna är ofta långt över åtta timmar och inte sällan arbete sju dagar i veckan. Vi ser också exempel på att anställda tvingas betala tillbaka delar av sin lön till arbetsgivaren kontant, säger Joakim Carlsson, ordförande hos Transportarbetareförbundet avdelning 4.

– Reglerna för arbetskraftsinvandring påverkar alla på arbetsmarknaden eftersom de bidrar till löne- och villkorsdumpning. För att säkra att villkoren som sätts i avtal gäller alla som arbetar på svensk arbetsmarknad behöver reglerna för arbetskraftsinvandring bli hårdare och följas upp bättre, avslutar Joakim Carlsson.

Rapporten kan du ladda ner här:

facebook Twitter Email