Kandidatpresentation partikongressen 2021

Här kan du läsa mer om de partimedlemmar som kandiderar för att få åka som ombud till partikongressen i Göteborg hösten 2021.

VALKRETS 1 (LINKÖPING)

Anders Berg, 52 år, Linköping

Brevbärare, facklig företrädare

Brinner för rättvisa, god arbetsmiljö och jämlikhet. Vill lyfta fram den vanliga LO-medlemmen i partiarbetet. Facklig-politisk samverkan är viktigare än någonsin inför valet 2022. 

Erica Nådin, 26 år, Linköping

Lärarstudent och lärarvikarie

Jag kandiderar för att frågorna för unga, klimatet, den internationella solidariteten och utbildning inte driver sig själva. Partikongressen får inte bara fatta beslut som gynnar befolkningen i Sveriges storstadsområden och här kan jag bidra genom att lyfta perspektiven från min uppväxt och tidigare engagemang i den lilla kommunen Åtvidaberg. Socialdemokraterna behöver en bredare politik för oss unga och studenter vilket är den grupp jag tillhör, därför hoppas jag att jag får representera partidistriktet på kongressen i höst. 

Eva Lindh, 49 år, Linköping

Riksdagsledamot/tjänstledig skolkurator

Jag brinner för ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Jag hoppas bli kongressombud och bidra till socialdemokratins framtid i en viktig tid.

Joe Mayer, 47 år, Linköping

Kristina Edlund, 45 år, Linköping

Sjuksköterska/ kommunalråd

Jag gillar Socialdemokraterna och skulle bli glad om jag får möjligheten att representera Linköping och Östergötland på kongressen. Jag vill åka till kongressen för att driva på i frågor som rör trygghet, kriminalitet, lag och ordning, men också fokusera på att ta fram politik som får fler i jobb och en äldreomsorg och skola som inte konkurrensutsätts. 

Mari Hultgren, 50 år, Linköping

Lärare

Sossarna i Östergötland har mycket bra politik att driva i partiet. Det finns flera stora frågor som behöver debatteras och diskuteras i vårt största forum, ett tryggare samhälle där den parallella sektorn måste motarbetas, bostäder till rimliga priser och inte minst omställningen till cirkulär ekonomi där vi behöver vara i framkant.

Mikael Scheibel Sahlin, 32 år, Linköping

Gymnasielärare i samhällskunskap och svenska 

Jag vill påverka partiets framtida politik. Framförallt klimatpolitiken, eftersom vi behöver skynda på omställningen och där ska staten ta på sig ledartröjan. I övrigt vill jag se mer omfördelningspolitik som gynnar en större allmänhet.

Rebecca Hägg, 39 år, Linköping

Nämndsekreterare 

Jag kandiderar för att få förtroendet och möjligheten att för första gången få vara med och påverka de beslut som fattas på partikongressen. Jag brinner särskilt för de mjuka trygghetsfrågorna såsom en behovsstyrd hälso- och sjukvård, en jämlik skola, fler jobb och minskade klyftor i samhället. Genom att minska den ojämlikhet som idag finns inom delar av välfärden hoppas jag att Socialdemokraterna kan återta det förtroende hos de väljare som röstat på oss tidigare med som idag valt något annat parti. 

Therese Waller, 54 år, Linköping

Elevassistent i Särskolan 

Kandiderar för att företräda och representera LO-medlemmarnas perspektiv och viktiga frågor in i socialdemokratin.

VALKRETS 2 (NORRKÖPING)

Alexander Winge, 23 år, Norrköping

Student och lärarvikarie

Det socialdemokratiska partiet är svagare i varje ny förstaväljargeneration val efter val. För att bryta den utvecklingen behöver vi föra en politik som tilltalar unga och som förändrar ungas vardag på riktigt. Som ung socialdemokrat vill jag bidra i det arbetet för att skapa en starkare socialdemokrati som tilltalar även den yngre generationen.

Anne-Lie Nielsen, 50 år, Norrköping

Kvalitetsingenjör Livsmedel

Jag vill kunna vara med och diskutera hur Socialdemokraterna ska utvecklas i framtiden, med förhoppningen om en mer öppen och inkluderande partiorganisation. Jag vill öka min kunskap och bidra med mina kunskaper och erfarenheter.

Classe Nöid, 50 år, Norrköping

Processoperatör och förtroendevald ordförande i Pappers

Jag vill ha ett solidariskt samhälle där det finns skolor, vård och omsorg på lika goda villkor, för alla. Det är dags att återigen, på allvar, driva Socialdemokratiska frågor som höjda pensioner, möjlighet till eget tryggt boende, för alla. Vi måste sluta diskutera dumheter som avskaffandet av värnskatt och införandet av marknadshyror och minimilöner. 

Kaisa Karro, 32 år, Norrköping

Regionstyrelsens ordförande 

Pandemin har satt sjukvården under stor press, och visat både på sjukvårdens stora styrkor att bedriva vård men också de utmaningar som kommer finnas med tillgänglighet framöver. Jag kandiderar till partikongressen för att jag vill vara med och besluta om Socialdemokraternas nationella sjukvårdspolitik inför valet 2022. För mig är viktiga ledord en jämlik, tillgänglig och nära vård som möter medborgarnas behov.

Klas Corbelius, 44 år, Norrköping

Författare 

För mig står Socialdemokraterna för hoppet, att kunna bygga upp landet efter pandemin; jämlikt och klimatmässigt hållbart. Att ingen ska behöva gå med trasiga tänder eller att sjukdom också innebär fattigdom. Låt oss möta SD:s inskränkthet med ett bygge öppet för världen, solidariskt med människor på flykt och pådrivande i arbetet för fred och nedrustning.


Lars Ellmark, 77 år, Norrköping

Civilingenjör 

Jag vill sätta fokus på framtidsfrågorna i barnkonventionen och i att skapa jämlika villkor för alla barn. Jag vill se mer av förebyggande insatser mot våld och psykisk ohälsa. Jag värnar alltid våra värderingar, vill se att vi arbetar för ökad jämställdhet och hela tiden förnyar vår sakpolitik, möter aktuella hot och tar vara på ny kunskap och teknik. 

Maria Sayeler, 27 år, Norrköping

Politiker, tjänstledig från tjänst som handläggare på Skatteverket

Jag kandiderar som ombud till partikongressen för att jag vill vara med att forma partiets politik inför valet. För att vi ska vinna väljarnas förtroende tror jag att vi behöver identifiera en ärlig verklighetsbild av problemen som finns i samhället och lösningar på problemen. De problem jag har identifierat och vill fokusera på är preventiva insatser för barn och unga, arbetsmarknadsinsatser och att leverera en trygg välfärd till var och en efter behov.

Olle Vikmång, 39 år, Norrköping

Kommunstyrelsens ordförande

Vid partikongressen lägger vi fram inriktningen för politiken för framtiden och framförallt inför kommande val. Självklart ska den inriktningen vara välgrundad socialdemokratisk ideologi, men vi får aldrig glömma bort de samhällsproblem som vanligt folk och löntagare upplever i sin vardag som de med rätta förväntar sig att vi socialdemokrater ska ha svar på. Det handlar om kvalitén i skola och äldreomsorg och att kunna känna trygghet för sig själv och sina barn på gator och torg. 

Peter Karlsson, 50 år, Norrköping

Pappersbruksarbetare

Kandiderar för att kunna göra förändringar, med det menar jag att få in de fackligas syn på politiken. Det arbetet som de fackliga i Norrköping har startat upp vill jag vidareutveckla vidare så att även partiet tar till sig det.

VALKRETS 3 (KINDA, SÖDERKÖPING, VALDEMARSVIK, ÅTVIDABERG)

Conny Forsberg, 59 år, Kinda

Gemmolog

Kandiderar eftersom det är viktigt att även små arbetarekommuner kan få representation vid kongressen.

Erland Olauson, 72 år, Valdemarsvik 

Fd. avtalsekreterare/v. ordf. LO och KSO Valdemarsvik, numera pensionär och medlare mellan arbetsmarknadens parter

Jag har varit medlem i partiet i 49 år. Jag tror att den här kongressen är den viktigaste under hela denna tid.

Malin Svensson, 50 år, Åtvidaberg

Undersköterska

Jag kandiderar för att det är viktigt att små kommuner blir representerade. Jag ser det som en stor möjlighet att få lära mig mycket. 

Marcus Fröderberg, 22 år, Söderköping

Ted Starkås, 41 år, Valdemarsvik 

Ombudsman

Jag kandiderar för att jag vill vara med och påverka Socialdemokraternas politik för framtiden och tror att min ibland kritiska röst behövs.

Tuula Ravander, 61 år, Söderköping

Redovisningskonsult

Jag kandiderar för att kunna vara med och besluta om framtidens politik för Socialdemokraterna. Kongressen ger inspiration och kraft till kommande valrörelse och det politiska arbetet lokalt.

Valkrets 4 (BOXHOLM, MJÖLBY, VADSTENA, YDRE, ÖDESHÖG)

Albert Lindell, 25 år, Mjölby

Politisk sekreterare/Student

Socialdemokraterna samlas till kongress inför ett val, på denna kongress ska motioner behandlas och politik inför valet 2022 bestämmas. Jag vill erbjuda ungdomliga perspektiv och erfarenheter inför detta, perspektiv som ofta glöms bort i den allmänna debatten. S behöver toppa sin politik ifall vi vill behålla regeringsmakten efter valet, jag vill vara med och bidra.

Anna-Lena Svensson, 57 år, Ydre

Förskollärare

Det är viktigt att alla delar av samhället är representerade på våra politiska arenor.

Jag ser mig som förespråkare för både den lilla kommunens politiska arbete och utveckling, men också som en person som ser vikten av samordning i politiken för att få kraft att genomföra förändring. Jag har en bredd i kompetens då jag privat arbetar inom barn och utbildning och politiskt ansvarar för sociala frågor.

Anneli V. Friberg, 40 år, Mjölby

Kriminalvårdare, fil kand konfliktlösning 

Det vore fantastiskt att få vara ombud då jag kommit in ny i partiet med nyfikenhet och engagemang, som skulle stärkas ytterligare av helhetsupplevelsen som just ombud. Jag är lyhörd, lyssnar in och tar uppdraget på allvar. Jag är alert och snabb att sätta mig in i nya moment, och är övertygad att ni kommer bli nöjda med min insats.

Annsofi Ramevik, 48 år, Boxholm 

Arbetsledare inom Facility Management

Jag vill vara med och påverka vilken riktning vårt land tar och hur vi vill förändra och förvalta framtida beslut, både inom riket, regionerna och kommunerna. Jag tycker att gemenskap i partiet är viktigt för ett gott och framgångsrikt samarbete.

Bjarne Sjögren, 54 år, Mjölby


Cecilia Burenby, 43 år, Mjölby 

Vårdbiträde, just nu kommunalråd

Känner mig motiverad att åka och driva en östgötalinje på kongressen som vi alla medlemmar arbetat fram. Tillsammans med övriga ombud ta fram ett starkt socialdemokratiskt partiprogram att gå ut i valrörelse med för valvinst 2022.

Fabian Thun, 35 år, Vadstena

Stödpedagog på daglig verksamhet 

Kandiderar för att kunna påverka vårt parti och därmed vår gemensamma framtid.

Jenny Bytander, 50 år, Vadstena

Boendesamordnare/ socialkontoret 

Spännande att få möjlighet att lära nytt på en högre nivå.

Magnus Johansson, 47 år, Mjölby 

Monica Karlsson, 70 år, Boxholm 

Fritidspolitiker 

Delaktig och arbetande i fackligt och politiskt arbete sedan 1993 i Mjölby kommun.

Viktigt att vara delaktig och påverka för en trygg framtid. Att arbeta för demokrati och

lyssna på våra ungdomar, vår framtid.

Robert Rydberg, 48 år, Ydre

Kock

Vi behöver få tillbaka socialismen och partiet till att vara ett arbetareparti och att vara ett parti som står på den svages sida! Att vi går tillbaka till att vara ett parti som värnar om arbetaren och folkhemmet!

Thony Andersson, 56 år, Mjölby 

Arbetskonsulent 

Då jag fått frågan om jag vill nomineras som ombud för S Mjölby på kongressen, så ser jag det som att jag ges stort förtroende och att man litar på mig som representant. Då ställer jag upp med stor stolthet.

Willy Ahlberg, 71 år, Ydre

Pensionär 

Jag har ett äldreperspektiv och ett glesbygdsperspektiv på samhällsfrågor. Vill verka för tillskapande av resurser (”progressiv miljövärnskatt”) för grön omställning. 

VALKRETS 5 (MOTALA OCH FINSPÅNG)

Camilla Egberth, 53 år, Motala

Strateg

Jag kandiderar till valet av kongressombud till den socialdemokratiska partikongressen i november. Jag som S-kvinna tycker det finns många viktiga politiska frågor inom välfärd och trygghet. Jag vill arbeta mot målet för ett jämlikt och jämställt samhälle där människor har makt över sina liv.

Elias Georges, 50 år, Motala

Lokalsamordnare

Partikongressen i höst går under parollen ”Vi bygger landet” och det är just detta, att bygga landet och välfärden på nytt som triggat mig att kandidera. Pandemin har blottlagt brister i samhället, i välfärden och i vår förmåga att hantera kriser. Jag kommer göra mitt yttersta med att föra fram våra medlemmars motioner och talan i kongressen där vi sätter välfärden, tryggheten och klimatet först för att forma Sverige robustare.

Jessica Björk, 49 år, Motala

Chef i Folkets Hus Motala

För att kunna vara med och påverka hur vårt parti ska utvecklas i framtiden.

Barn och ungdomar ska växa upp i ett tryggt samhälle.

Kvinnors rättigheter i samhället.

facebook Twitter Email