Ny agenda för ett starkare och tryggare Östergötland

Idag har Teresa Carvalho, ordförande för Socialdemokraterna Östergötland och Kristina Edlund, styrelseledamot presenterat en ny agenda för ett starkare och tryggare Östergötland.

Agendan innehåller förslag på 14 olika områden som alla syftar till att skapa trygghet genom reformer på lokal, regional och nationell nivå.

Trygghet är och har alltid varit en central del av den socialdemokratiska politiken. De flesta känner igen att Socialdemokraterna förespråkar trygghet i arbetslivet och välfärden. Självklart gäller vår trygghetssträvan även tryggheten på gator och torg – det är grundläggande för ett samhälle som bygger på jämlikhet och frihet för var och en.

Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Om staten inte tar sitt ansvar för tryggheten så kommer den istället delvis hanteras genom privata lösningar. Men trygghet får aldrig bli en fråga om individers resurser och ekonomiska tillgångar i stället för en fråga om behov. Gemensamma utmaningar ska vi lösa tillsammans, så att tryggheten garanteras för alla. Brottsligheten utgör i grunden ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Därför ska vi bekämpa brotten, men också brottens orsaker.

Här hittar du förslagen i sin helhet:

facebook Twitter Email