Efter corona: Agenda för en tryggare äldreomsorg

Under året har en arbetsgrupp med representanter från Socialdemokraterna Östergötland och en representant från Kommunal på uppdrag av distriktsstyrelsen jobbat fram förslag för att förbättra äldreomsorgen. Bakgrunden till uppdraget är att coronapandemin satte ljuset på brister i samhällets omsorg om de äldre. 

Som äldre ska man känna trygghet på ålderns höst. Det handlar om rätten till en äldreomsorg av hög kvalité och en god, jämlik vård som sätter den äldres behov i centrum. Arbetsgruppens resultat ”Efter corona: Agenda för en tryggare äldreomsorg” –  med totalt 32 förslag för att förverkliga just det –  presenterades idag för regional media. 

facebook Twitter Email