Språkkrav i svenska inom äldreomsorgen

Vi vill  införa språkkrav i svenska för att få anställning inom äldreomsorgen. Det meddelar idag distriktsordförande Anna-Lena Sörenson och Anna Johansson, kommunalråd i Mjölby samt sammankallande för den grupp som tagit fram förslag för att utveckla äldreomsorgspolitiken med anledning av de brister som blottats av samhällets hantering av äldreomsorgen i och med pandemin.

– Äldreomsorgen finns till för våra äldre, och är i första hand ingen integrationsinsats. Oavsett om man som omsorgstagare fikar på äldreboendet eller får hjälp av hemtjänsten att ta på stödstrumpor, ska personalen kunna behärska svenska, Anna-Lena Sörenson (S), ordförande för Socialdemokraterna Östergötland. 

Under alltför lång tid har vi sett exempel inom äldreomsorgen där det har anställts personal med otillräckliga kunskaper i svenska språket, som medför att omsorgstagare inte förstår eller kan kommunicera med omsorgspersonalen. Därför vill Socialdemokraterna Östergötland införa krav på att kunna behärska svenska språket i tal och skrift för anställning i äldreomsorgen. För befintlig personal som ännu inte behärskar svenska språket ska arbetsgivaren erbjuda utbildning och språkutveckling i svenska språket parallellt med anställningen.

– Att behärska språket är grundläggande i personalens arbete i att leverera en god omsorg för våra äldre. För den personal som ännu inte behärskar språket, är det viktigt att arbetsgivaren erbjuder språkutbildning parallellt med anställningen. Så skapar vi trygghet, både för omsorgstagare och för personal, säger Anna Johansson.

facebook Twitter Email