Plocka fram planerna för ett nytt storfängelse på Bråvalla

Landets fängelser och häkten är knökfulla. För anstaltsplatser för män ligger den totala beläggningsgraden i skrivande stund på hela 108 procent enligt Kriminalvården.

Som högst beläggningsgrad är det på anstalter av klass 1, där de intagna är dömda för grov brottslighet och kan vara våldsamma eller rymningsbenägna. Situationen är så allvarlig att Kriminalvården nu gått in i stabsläge. 

Att det är fullt på de svenska anstalterna är ett resultat av att regeringens insatser, med till exempel skärpta straff för vapenbrott, fungerar och ger effekt. Men situationen med brist på anstaltsplatser är ohållbar och måste lösas. Det är uppenbart att det måste till nya platser – något Kriminalvården också fått resurser till. Vi föreslår nu att man bygger en ny anstalt med hög säkerhetsklassning i Östergötland.

Här finns områden där stat eller kommun äger marken och som borde passa för en sådan byggnation – inte minst gamla flygflottiljen F13 på Bråvalla i Norrköping.

facebook Twitter Email