Nu startar vi en politikutvecklingsgrupp för äldreomsorgen

Bakgrund

Coronakrisen har aktualiserat en debatt om den svenska äldreomsorgen. Samhället måste nu utvärdera hur och varför smittan tagit sig in till våra äldre och vad som kunde ha gjorts bättre. Samtidigt måste vi rusta oss för tiden efter krisen. En politikutvecklingsgrupp som under en kortare period jobbar intensivt med att ta fram ett antal förslag, kommer nu ge Socialdemokraterna Östergötland möjlighet att diskutera äldrefrågor såväl internt som externt samtidigt som vi formar förslag för att förbättra omsorgen om alla äldre. 

Uppdragsbeskrivning

Gruppens uppdrag är att sätta samman en lista på politiska förslag för att förbättra de äldres vård och omsorg. Särskilt fokus ska ligga på äldreboenden och hemtjänst.  Reformerna kan handla om såväl lokala som regionala och nationella frågor. Under arbetet ska gruppen i någon form arrangera en dialog där medlemmarna i Socialdemokraterna Östergötland får möjlighet att inkomma med idéer.  

facebook Twitter Email