VIKTIG NYHET

Välkommen till Socialdemokraterna Östergötland

Välkommen till Socialdemokraterna Östergötlands hemsida. Här hittar du information om vår verksamhet, politik och organisation

Läs mer

Våra vallöften om sjukvården

När vi föds, när vi blir sjuka, när vi blir gamla. Vi är alla beroende av att vården finns där när vi behöver den. Idag får alltför många vänta länge på vård och medarbetarna har det ofta stressigt. För att korta väntetiderna behöver vårdens medarbetare fler kollegor och bättre villkor – inte vinstjakt och privatiseringsexperiment….

Läs mer

Ta tillbaka barn- och ungdomspsykiatrin i offentlig regi

Alla barn och unga i Östergötland ska få den vård de behöver och har rätt till. Det är dags att kraftsamla och skapa en samlad barn- och ungdomspsykiatri i offentlig regi. Vi Socialdemokrater står för att ta tillbaka barn- och ungdomspsykiatrin i regional drift. Mot detta står Moderaternas förslag att införa vårdval i Region Östergötland…

Läs mer

Egen personal framför vinst till hyrbolag

Målet är 100 procent egen personal i den östgötska vården. Vi tänker inledningsvis halvera kostnaderna för hyrpersonal men i slutänden är målet tydligt – vi kommer alltid vilja satsa på egen personal hellre än att skicka vinst till hyrbolag. Socialdemokraterna i Östergötland kommer göra satsningar på personalen under den kommande mandatperioden om vi får väljarnas…

Läs mer

Vallöfte: Vi ska öppna fler vårdcentraler

Visste du att det inte öppnat en enda ny regiondriven vårdcentral de senaste 25 åren? Samtidigt har det öppnat många vinstdrivna vårdcentraler. Problemet är att de inte öppnar där behoven är som störst – utan där ägaren tror sig kunna göra störst vinst. Därför presenterar vi nu vårt vallöfte om fler offentligt drivna vårdcentraler i…

Läs mer

Så vill vi stärka krisberedskapen i vården

Idag släppte Socialdemokraterna Östergötland det första regionala vallöftet, nämligen att rusta regionen för att bättre kunna hantera krig, kris och pandemier. Coronapandemin lärde oss vikten av krisberedskap och situationen i Ukraina har allt för tydligt illustrerat att det säkerhetspolitiska läget kan skifta oerhört snabbt. Vallöftet innehåller tre delar: 1.Ökad lagerhållning av läkemedel och skyddsutrustnin Vi…

Läs mer
facebook Twitter Email