Visar alla poster med taggen:Region Östergötland

Barn och ungas hälsa måste prioriteras

Levnadsvanor börjar grundas tidigt i livet. Redan som barn får börjar man bygga upp inställningar och åsikter om vad som är rätt och fel, acceptabel och vad man bör undvika. Därför är det också viktigt att vi finns med och hjälper unga människor att inte hamna snett i sina val. Barn och ungdomars hälsa, både…

Läs mer

Bristerna i förlossningsvården måste rättas till

Vi har under sommaren kunnat läsa om brist på förlossningsplatser och brist på personal i flera delar av landet. Samtidigt vet vi att eftervården av nyförlösta kvinnor allt för ofta brister.  Det väcker oro och ilska hos många, och den tar vi på största allvar. Oavsett vem du är eller var du bor ska du…

Läs mer

Kompetenshöjning inom vård och omsorg

De kommande tio åren behöver över en halv miljon nya medarbetare rekryteras till olika vård- och omsorgsyrken. Region Östergötland är en av de arbetsgivare som kommer att behöva många nya medarbetare. Anledningen är att antalet äldre som behöver välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Vi ser stora utmaningar  inför framtiden och vi…

Läs mer
facebook Twitter Email