Riksdag

Stärkt vård framför skattesänkningar

Sverige ska ha en vård i världsklass som är lika bra oavsett var du bor. Därför prioriterar vi investeringar i vården, framför skattesänkningar. Genom att fler jobbar och att vi har fört en ansvarsfull ekonomisk politik är i Sverige nu i ett nytt ekonomiskt läge. Det ska vi använda till att utveckla den svenska modellen….

Läs mer
facebook Twitter Email