Region Östergötland

En god arbetsmiljö i vården

I den svenska sjukvården arbetar väldigt många kompetenta och duktiga medarbetare. Alla de som dagligen ser till att vi får den vård vi behöver, tar hand om oss och hjälper oss är värda all uppmärksamhet. Det är också viktigt att vi uppmuntrar dem och skapar en arbetsmiljö där de trivs och en arbetsplats där de…

Läs mer

En trygg och kvalificerad cancervård

Var tredje svensk kommer någon gång att drabbas av cancer. Alla känner någon som är, eller varit, drabbad. Därför har också cancervården varit prioriterad för Socialdemokraterna i Östergötland de senaste åren. Vi har satsat över 100 miljoner kronor på att utveckla och förbättra cancervården. Nu vill vi fortsätta det arbetet.  Alla som drabbas av cancer…

Läs mer

Barn och ungas hälsa måste prioriteras

Levnadsvanor börjar grundas tidigt i livet. Redan som barn får börjar man bygga upp inställningar och åsikter om vad som är rätt och fel, acceptabel och vad man bör undvika. Därför är det också viktigt att vi finns med och hjälper unga människor att inte hamna snett i sina val. Barn och ungdomars hälsa, både…

Läs mer

Region Östergötland ska fortsätta utvecklas

Socialdemokraterna har en tydlig bild av hur hälso- och sjukvården ska utvecklas och bli mer tillgänglig för invånarna i Östergötland. Det finns både stora utmaningar och flera möjligheter för att ska en trygg vård i framtiden. Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna och få den hjälp de behöver när de behöver den.

Utmaningarna vi står inför består främst av att vi svenskar blir allt äldre, vilket i sig förstås är positivt. En äldre befolkning innebär dock fler multisjuka äldre som ökar trycket på vården. Här står vi inför en modernisering där vi ökar möjligheterna för patienter att få vård i hemmen. Det underlättar för många som har…

Läs mer

Stärkt vård framför skattesänkningar

Sverige ska ha en vård i världsklass som är lika bra oavsett var du bor. Därför prioriterar vi investeringar i vården, framför skattesänkningar. Genom att fler jobbar och att vi har fört en ansvarsfull ekonomisk politik är i Sverige nu i ett nytt ekonomiskt läge. Det ska vi använda till att utveckla den svenska modellen….

Läs mer

Det ska vara tryggt att åldras

Sverige är ett på många sätt ett bra land att åldras i. Samtidigt finns det områden som behöver förbättras. Vi lever allt längre och måste stödja ett hälsosamt åldrande genom att förebygga ohälsa tidigt. Att jobba förebyggande för att stärka äldres hälsa sparar onödigt lidande. För att möta framtidens behov är det viktigt att det…

Läs mer

Bristerna i förlossningsvården måste rättas till

Vi har under sommaren kunnat läsa om brist på förlossningsplatser och brist på personal i flera delar av landet. Samtidigt vet vi att eftervården av nyförlösta kvinnor allt för ofta brister.  Det väcker oro och ilska hos många, och den tar vi på största allvar. Oavsett vem du är eller var du bor ska du…

Läs mer

Kompetenshöjning inom vård och omsorg

De kommande tio åren behöver över en halv miljon nya medarbetare rekryteras till olika vård- och omsorgsyrken. Region Östergötland är en av de arbetsgivare som kommer att behöva många nya medarbetare. Anledningen är att antalet äldre som behöver välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Vi ser stora utmaningar  inför framtiden och vi…

Läs mer
facebook Twitter Email