Pensionärer

Det ska vara tryggt att åldras

Sverige är ett på många sätt ett bra land att åldras i. Samtidigt finns det områden som behöver förbättras. Vi lever allt längre och måste stödja ett hälsosamt åldrande genom att förebygga ohälsa tidigt. Att jobba förebyggande för att stärka äldres hälsa sparar onödigt lidande. För att möta framtidens behov är det viktigt att det…

Läs mer
facebook Twitter Email