Kompetensförsörjning

Region Östergötland ska fortsätta utvecklas

Socialdemokraterna har en tydlig bild av hur hälso- och sjukvården ska utvecklas och bli mer tillgänglig för invånarna i Östergötland. Det finns både stora utmaningar och flera möjligheter för att ska en trygg vård i framtiden. Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna och få den hjälp de behöver när de behöver den.

Utmaningarna vi står inför består främst av att vi svenskar blir allt äldre, vilket i sig förstås är positivt. En äldre befolkning innebär dock fler multisjuka äldre som ökar trycket på vården. Här står vi inför en modernisering där vi ökar möjligheterna för patienter att få vård i hemmen. Det underlättar för många som har…

Läs mer

Kompetenshöjning inom vård och omsorg

De kommande tio åren behöver över en halv miljon nya medarbetare rekryteras till olika vård- och omsorgsyrken. Region Östergötland är en av de arbetsgivare som kommer att behöva många nya medarbetare. Anledningen är att antalet äldre som behöver välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Vi ser stora utmaningar  inför framtiden och vi…

Läs mer
facebook Twitter Email