En god arbetsmiljö i vården

I den svenska sjukvården arbetar väldigt många kompetenta och duktiga medarbetare. Alla de som dagligen ser till att vi får den vård vi behöver, tar hand om oss och hjälper oss är värda all uppmärksamhet. Det är också viktigt att vi uppmuntrar dem och skapar en arbetsmiljö där de trivs och en arbetsplats där de…

Läs mer

Flygblad sjukvård

Här finns ett flygblad som går bra att använda i valrörelsen Ladda hem

Läs mer

Socialdemokraternas valfilm 2018 – Ett tryggare Östergötland

Socialdemokraternas valfilm 2018 – Ett tryggare Östergötland

Läs mer

En trygg och kvalificerad cancervård

Var tredje svensk kommer någon gång att drabbas av cancer. Alla känner någon som är, eller varit, drabbad. Därför har också cancervården varit prioriterad för Socialdemokraterna i Östergötland de senaste åren. Vi har satsat över 100 miljoner kronor på att utveckla och förbättra cancervården. Nu vill vi fortsätta det arbetet.  Alla som drabbas av cancer…

Läs mer

Bryt den psykiska ohälsan bland ungdomar

Allt för länge har vi sett än trend att ungdomars psykiska tillstånd har blivit sämre. Osäkerhet inför framtiden, högre press i skolan samt otrygga anställningar har lett till att ungdomars livssituation idag är tuffare än vad den har varit. Trots detta får frågan väldigt lite utrymme i den politiska debatten. Barn och ungdomar ska inte…

Läs mer

Låt proffsen vara proffs i vården

Vi vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Östergötland. Genom att anställa 150 servicevärdar i vården kan vi avlasta undersköterskor, sjuksköterskor och läkare och låta dem fokusera på att ge östgötarna en vård i världsklass. Medarbetarna är vårdens starkaste resurs. Vården i Östergötland har medarbetare som gör ett fantastiskt jobb varje dag inom hälso-…

Läs mer

Regelbundna hälsoundersökningar för alla

Målet för den socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitiken är en god och jämlik hälsa för alla. Ett sätt för nå målet är att upptäcka sjukdomar och tillstånd tidigare. Därför vill vi socialdemokrater att alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar ska erbjudas en hälsoundersökning med samtal om levnadsvanor Skillnaderna i hälsa och livsvillkor är i Östergötland fortfarande…

Läs mer

132 miljoner till vårdens medarbetare i Östergötland

Vården i Sverige är en grundläggande del av vår välfärd och av den svenska modellen. Medarbetarna är förutsättningen för en bra sjukvård. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta prioritera dem som tar hand om oss när vi blir sjuka, de som ger oss vård och livskvalitet när vi blir äldre framför skattesänkningar och privatiseringar. En pålitlig…

Läs mer

Barn och ungas hälsa måste prioriteras

Levnadsvanor börjar grundas tidigt i livet. Redan som barn får börjar man bygga upp inställningar och åsikter om vad som är rätt och fel, acceptabel och vad man bör undvika. Därför är det också viktigt att vi finns med och hjälper unga människor att inte hamna snett i sina val. Barn och ungdomars hälsa, både…

Läs mer

Historiskt stora järnvägsinvesteringar – Kardonbanan

De senaste tre åren har vi styrt Sverige i en annan riktning än den förra regeringen. Skattesänkningar, underinvesteringar och nedskärningar har ersatts av satsningar på jobb, skola, välfärd, klimat, bostäder och infrastruktur. Det syns inte minst i den kommande infrastrukturplanen för 2018-2029. Det handlar om en historisk satsning på över 700 miljarder. Det är 100 miljarder mer än den förra och moderatledda regeringen satsade.

Nu har första spadtaget tagits – Kardonbanan har börjat byggas. Den förbinder Södra stambanan vid Åby med Norrköpings hamn och industrispår. Denna nya och effektiva järnvägsförbindelse är en viktig pusselbit för att fortsätta utveckla Östergötland som ett av landets viktigaste logistikcentrum. Tillsammans med Norrköpings hamn, som ska fördubbla sin kapacitet, och en ny godsbangård ökar…

Läs mer
facebook Twitter Email