132 miljoner till vårdens medarbetare i Östergötland

Vården i Sverige är en grundläggande del av vår välfärd och av den svenska modellen. Medarbetarna är förutsättningen för en bra sjukvård. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta prioritera dem som tar hand om oss när vi blir sjuka, de som ger oss vård och livskvalitet när vi blir äldre framför skattesänkningar och privatiseringar. En pålitlig välfärd för alla är en hörnsten i den svenska modellen.

Sveriges regioner/landsting och regeringen har gjort två överenskommelser som fokuserar på vårdens medarbetare. Tre miljarder för personalsatsningar ska fördelas i landet. Pengarna ska ge bättre förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, möjlighet att anställa fler och utveckla vårdens verksamheter. Under 2018 får Region Östergötland 132 miljoner kronor extra för personalsatsningar.

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men vi har utmaningar som behöver mötas. Många regioner och landsting gör redan insatser och satsningar för att förbättra personalens arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling, däribland vi i Östergötland. Men vi behöver göra ännu mer. Den socialdemokratiskt ledda regeringen vill därför satsa ytterligare på vårdmedarbetarnas utveckling och arbetsvillkor som bland annat innefattar tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens, rätt att arbeta heltid och se till att verksamheten inte är beroende av inhyrd personal.

En stor utmaning inom vården är brist på personal med rätt kompetens. 300 miljoner kronor är därför öronmärkta som stöd till regionerna och landstingen för att ge fler sjuksköterskor möjlighet att bli specialistsjuksköterskor, framför allt genom olika sorters studielön och utbildningsanställningar. I Östergötland har vi inlett en sådan satsning och vi har idag utbildningen igång.

Under 2018 kommer vi presentera en rad åtgärder som kommer leda till förbättringar för våra medarbetare. Samtidigt fortsätter vi arbetet med rätt använd komptens som avser att se över arbetsuppgifterna så vårdutbildade medarbetare får mer tid till möten med patienter, mobila lösningar som gör att patienter slipper åka till vårdinrättningar och att istället vårdmedarbetarna kommer till deras hem samt våra nya digitala lösningar där patient och vårdmedarbetare kan mötas via internet.

I Sverige bidrar vi alla gemensamt till sjukvården. I gengäld har vi alla rätt att få vård om vi blir sjuka. En generell välfärd utjämnar orättvisor, minskar klyftor och skapar trygghet för människor. Att investera i vår gemensamma välfärd är ett hela tiden pågående arbete. Vi socialdemokrater ser, till skillnad från flera oppositionspartier, att ett samhällsbygge som håller ihop är en förutsättning för att alla människor i Sverige att kunna känna både trygghet och frihet.

Anders Härnbro (S), regionråd

facebook Twitter Email